ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024
καλώς ήλθατε!!!

ονόματα που αρχίζουν από το γράμμα Ι

ΟνομαΗμ/νίαΜήναςεικοβίος
ΙΑΚΧΟΣ (Ιακχος, Ιακχη)17Δεκεμβρίου  
ΙΑΚΩΒ (Ιακώβ, Ιακωβ)1Δεκεμβρίου  
ΙΑΚΩΒΟΣ (1) (Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα, Ιακωβος, Ιακωβινα, Ζακελινα)23Οκτωβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΑΚΩΒΟΣ (2) (Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα, Ιακωβος, Ιακωβινα, Ζακελινα)30Απριλίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ (Ιάμβλιχος, Ιαμβλιχος)0δεν γιορτάζει  
ΙΑΜΟΣ (Ιαμος)0δεν γιορτάζει  
ΙΑΝΟΣ (Ιανός, Ιανή, Ιανος, Ιανη)21Απριλίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (Ιανουάριος, Ιανουαριος)21Απριλίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΑΠΕΤΟΣ (Ιάπετος, Ιαπετος)0δεν γιορτάζει  
ΙΑΣΙΜΟΣ (Ιάσιμος, Ιασίμη, Σίμος, Σίμη, Ιασιμος, Ιασιμη, Σιμος, Σιμη)4Φεβρουαρίου  
ΙΑΣΙΩΝ (Ιασίων, Ιασιων)0δεν γιορτάζει  
ΙΑΣΩ (Ιασώ, Ιασω)0δεν γιορτάζει  
ΙΑΣΩΝ (Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας, Ιασων, Ιασονας, Ιασωνας)29Απριλίου  
ΙΒΥΚΟΣ (Ιβυκος)0δεν γιορτάζει  
ΙΓΝΑΤΙΟΣ (1) (Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία, Ιγνατιος, Ιγνατης, Ιγνατια)14Οκτωβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΓΝΑΤΙΟΣ (2) (Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία, Ιγνατιος, Ιγνατης, Ιγνατια)20Δεκεμβρίου  
ΙΔΑΙΑ (Ιδαία, Ιδαια)0δεν γιορτάζει  
ΙΔΑΙΟΣ (Ιδαίος, Ιδαιος)0δεν γιορτάζει  
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ (Ιδομενεύς, Ιδομενευς)0δεν γιορτάζει  
ΙΕΡΑΞ (Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας, Ιεραξ, Ιερακας, Γερακας)1Ιουνίου  
ΙΕΡΕΜΙΑΣ (Ιερεμίας, Ιερεμιας)1Μαίου  
ΙΕΡΙΑ (Ιερία, Ιέρεια, Ιερια, Ιερεια)3Ιουνίου  
ΙΕΡΟΘΕΟΣ (Ιερόθεος, Ιεροθέα, Ιεροθέη, Ιεροθεος, Ιεροθεα, Ιεροθεη)4Οκτωβρίου  
ΙΕΡΟΚΛΗΣ (Ιεροκλής, Ιεροκλης)0δεν γιορτάζει  
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ (Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη, Ιερωνυμος, Γερωνυμος, Ιερονυμη)15Ιουνίου  
ΙΗΣΟΥΣ (Ιησούς του Ναυί, Ιησους του Ναυι)1Σεπτεμβρίου  
ΙΘΑΚΟΣ (Ιθακος)0δεν γιορτάζει  
ΙΘΥΚΛΗΣ (Ιθυκλής, Ιθυκλης)0δεν γιορτάζει  
ΙΚΑΡΙΟΣ (Ικάριος, Ικαριος)0δεν γιορτάζει  
ΙΚΕΛΙΔΑΣ (Ικέλιδας, Ικελιδας)0δεν γιορτάζει  
ΙΚΕΤΑΣ (Ικέτας, Ικετας)0δεν γιορτάζει  
ΙΚΤΙΝΟΣ (Ικτίνος, Ικτινος)0δεν γιορτάζει  
ΙΛΑΡΙΩΝ (Ιλαρίων, Ιλαρίωνας, Ιλαρία, Ιλαριάδα, Λαριάδα, Ιλαριων, Ιλαριωνας, Ιλαρια, Ιλαριαδα, Λαριαδα)6Ιουνίου  
ΙΛΙΑΝΑ (Ιλιάνα, Ιλιάς, Ιλιανα, Ιλιας)9Μαρτίου  
ΙΛΙΑΣ (Ιλιάς, Ιλιάδα, Ιλιας, Ιλιαδα)0δεν γιορτάζει  
ΙΛΙΟΝΗ (Ιλιόνη, Ιλιονη)0δεν γιορτάζει  
ΙΛΛΟΣ (Ιλλος)0δεν γιορτάζει  
ΙΛΛΥΡΙΟΣ (Ιλλύριος, Ιλλυρία, Λύρος, Λύρα, Ιλλυριος, Ιλλυρια, Λυρος, Λυρα)3Απριλίου  
ΙΜΒΡΙΟΣ (Ιμβριος)0δεν γιορτάζει  
ΙΝΑΧΟΣ (Ιναχος)0δεν γιορτάζει  
ΙΝΩ (Ινώ, Ινω)0δεν γιορτάζει  
ΙΞΙΟΝΗ (Ιξιόνη, Ιξιονη)0δεν γιορτάζει  
ΙΞΙΩΝ (Ιξίων, Ιξιων)0δεν γιορτάζει  
ΙΟΒΑΤΗΣ (Ιοβάτης, Ιοβατης)0δεν γιορτάζει  
ΙΟΚΑΣΤΗ (Ιοκάστη, Ιοκαστη)0δεν γιορτάζει  
ΙΟΛΗ (Ιόλη, Ιολη)0δεν γιορτάζει  
ΙΟΛΛΑΣ (Ιόλλας, Ιολλας)0δεν γιορτάζει  
ΙΟΝΗ (Ιόνη, Ιονη)0δεν γιορτάζει  
ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Ιορδάνης, Γιορντανής, Ντάνης, Δάνης, Ιορδανία, Ιορδάνα, Γιορντάνα, Ντάνα, Δάνα, Ιορδανης, Γιορντανης, Ντανης, Δανης, Ιορδανια, Ιορδανα, Γιορντανα, Ντανα, Δανα)6Ιανουαρίου  
ΙΟΥΒΕΝΑΛΙΟΣ (Ιουβενάλιος, Ιουβεναλία, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλιος, Ιουβεναλια, Ιουβεναλης, Γιουβεναλης)13Δεκεμβρίου  
ΙΟΥΛΙΑ (1) (Ιουλία, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Ιούλιος, Τζούλια, Ιουλια, Ιουλιτσα, Γιουλια, Γιουλα, Γιουλιτσα, Ιουλιος, Τζουλια)18Μαίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΟΥΛΙΑ (2) (Ιουλιανή, Ιουλία, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Ιούλιος, Τζούλια, Ιουλιανη, Ιουλια, Ιουλιτσα, Γιουλια, Γιουλα, Γιουλιτσα, Ιουλιος, Τζουλια)21Δεκεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (Ιουλιανός, Γιουλιανός, Γιολανός, Ιουλιανος, Γιουλιανος, Γιολανος)16Μαρτίου  
ΙΟΥΛΙΤΤΑ (Ιουλίττα, Ιουλίτα, Ιουλίττη, Ιουλίτη, Γιουλίττα, Γιουλίτα, Γιουλίττη, Γιουλίτη, Ιουλιττα, Ιουλιτα, Ιουλιττη, Ιουλιτη, Γιουλιττα, Γιουλιτα, Γιουλιττη, Γιουλιτη)15Ιουλίου  
ΙΟΥΝΙΑ (Ιουνία, Γιουνία, Ιουνια, Γιουνια)17Μαίου  
ΙΟΥΣΤΑ (Ιούστα, Γιούστα, Ιουστα, Γιουστα)2Οκτωβρίου  
ΙΟΥΣΤΙΝΗ (Ιουστίνα, Ιουστίνη, Γιουστίνα, Γιουστίνη, Ιουστινα, Ιουστινη, Γιουστινα, Γιουστινη)2Οκτωβρίου  
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ (Ιουστινιανός, Ιουστινιανος)2Αυγούστου  
ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ (Ιουστίνος, Ιουστινος)1Ιουνίου  
ΙΠΠΑΡΧΟΣ (Ιππαρχος)0δεν γιορτάζει  
ΙΠΠΗ (Ιππη)0δεν γιορτάζει  
ΙΠΠΙΑΣ (Ιππίας, Ιππιας)0δεν γιορτάζει  
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑ (Ιπποδάμεια, Ιπποδαμεια)0δεν γιορτάζει  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (Ιπποκράτης, Ιπποκρατης)0δεν γιορτάζει  
ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ (Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Ιππολυτος, Ιππολυτη, Ιππολυτα)10Αυγούστου  
ΙΠΠΟΣΘΕΝΗΣ (Ιπποσθένης, Ιπποσθενης)0δεν γιορτάζει  
ΙΠΠΩΝ (Ιππων)0δεν γιορτάζει  
ΙΡΙΣ (Ιρις, Ιριδα)23Σεπτεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΣΑΑΚ (*) (Ισαάκ, Ισαακ)15Δεκεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΣΑΒΕΛΛΑ (Ισαμπέλλα, Ιζαμπέλλα, Ισαβέλλα, Ισαμπελλα, Ιζαμπελλα, Ισαβελλα)0δεν γιορτάζει  
ΙΣΑΙΟΣ (Ισαίος, Ισαιος)0δεν γιορτάζει  
ΙΣΑΝΔΡΟΣ (Ισανδρος)0δεν γιορτάζει  
ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΗΣ (Ισθμιονίκης, Ισθμιονικης)0δεν γιορτάζει  
ΙΣΙΔΩΡΑ (Ισιδώρα, Δώρα, Ισιδωρα, Δωρα)1Μαίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΣΙΔΩΡΟΣ (1) (Ισίδωρος, Σιδέρης, Ισιδωρος, Σιδερης)4Φεβρουαρίου  
ΙΣΙΔΩΡΟΣ (2) (Ισίδωρος, Σιδέρης, Ισιδωρος, Σιδερης)14Μαίου  
ΙΣΜΑΗΛ (Ισμαήλ, Ισμαήλης, Ισμαήλος, Σμαήλης, Σμαήλος, Μαήλης, Μαήλος, Ισμαηλ, Ισμαηλης, Ισμαηλος, Σμαηλης, Σμαηλος, Μαηλης, Μαηλος)17Ιουνίου  
ΙΣΜΗΝΗ (Ισμήνη, Ισμηνη)1Σεπτεμβρίου  
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (Ισοκράτης, Ισοκρατης)10Απριλίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΣΤΡΟΣ (Ιστρος)0δεν γιορτάζει  
ΙΤΗ (Ιτη)0δεν γιορτάζει  
ΙΤΥΣ (Ιτυς)0δεν γιορτάζει  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (Ιφιγένεια, Ιφιγενεια)16Νοεμβρίου  
ΙΦΙΚΡΑΤΕΙΑ (Ιφικράτεια, Ιφικρατεια)0δεν γιορτάζει  
ΙΦΙΚΡΑΤΗΣ (Ιφικράτης, Ιφικρατης)0δεν γιορτάζει  
ΙΦΙΤΟΣ (Ιφιτος)0δεν γιορτάζει  
ΙΩ (Ιώ, Ιω)0δεν γιορτάζει  
ΙΩΑΚΕΙΜ (Ιωακείμ, Μάκης, Ιωακειμ, Μακης)9Σεπτεμβρίου  
ΙΩΑΝΝΗΣ (Ιωάννης, Ιωάννα, Ιβάνα, Βάνα, Βάννα, Ιωαννης, Ιωαννα, Ιβανα, Βανα, Βαννα)7Ιανουαρίου  
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ (Ιωάννης ο Ρώσσος, Ιωαννης ο Ρωσσος)27Μαίου  
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ (Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος, Ιωαννικιος, Ιωανικιος)4Νοεμβρίου  
ΙΩΒ (*) (2) (Ιώβ, Ιωβία, Ιωβ, Ιωβια)15Δεκεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΩΒ (1) (Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη, Ιωβ, Ιωβια, Ιωβη)6Μαίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΩΛΚΙΟΣ (Ιώλκιος, Ιωλκιος)0δεν γιορτάζει  
ΙΩΝΑΣ (Ιωνας, Ιωνάς, Ιων, Ιωνία, Ιωνια)4Ιουλίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΩΝΑΣ (Ιωνας, Ιωνάς, Ιων, Ιωνία, Ιωνια)21Σεπτεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΩΣΗΦ (1) (Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Ιωσηφ, Σηφης, Ιωσηφινα, Ζοζεφινα)26Δεκεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΙΩΣΗΦ (2) (Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Ιωσηφ, Σηφης, Ιωσηφινα, Ζοζεφινα)9Απριλίου  
ΙΩΣΗΦ (3) (Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Ιωσηφ, Σηφης, Ιωσηφινα, Ζοζεφινα)31Ιουλίου  
ΙΩΣΗΦ (4) (Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Ιωσηφ, Σηφης, Ιωσηφινα, Ζοζεφινα)30Δεκεμβρίου  

σύνολο 100


Οροι Χρήσης του κόμβου μας  |  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  |  click here to find us on Facebook το γκρουπ μας στο FB

Copyright © www.eortologio.gr All Rights Reserved.


λέξεις για αποδελτίωση: εορτολόγιο, εορτολογιο, ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ, γιορτη, γιορτή, ΓΙΟΡΤΗ, εορτή, εορτη, ΕΟΡΤΗ, συναξαριστής, συναξαριστης, συναξάρι, συναξαρι, γιορτάζει, γιορταζει, γιορτεσ, γιορτέσ, ποιός γιορτάζει, πότε γιορτάζει, ποιος γιορταζει, ποτε γιορταζει, υπολογισμός, κινητές, γιορτές, κινητες, γιορτες, κινητή, γιορτή, κινητη, γιορτη, κινητών, γιορτών, κινητων, γιορτων, ονομαστική, ονομαστικές, ονομαστικη, ονομαστικες, ονομαστικών, ονομαστικων, Πάσχα, Πασχα, αργίες, αργιες, orthodox, greek namedays, name day, pote giortazo, pote giortazei